نام نویسنده: امیر شیرین زاده

به دنبال اصلاح شخصیت خود، انسانها و کشور عزیزمان ایران. معنای زندگی من، نجات خود و دیگران از ناملایمات شخصیتی و رفتاری است. امیدوارم با گسترش آگاهی به وسیله فعالیت های شخصی، حرفه ای و صنفی، بتوانم به این هدف دست پیدا کنم.

پیمایش به بالا