دکتر شیدا شیروانی

تلفن پذیرش جلسات آنلاین (پیام در واتساپ یا تلگرام): ۰۹۱۲۸۴۹۰۹۴۴    و یا تماس تلفنی با شماره ۷۷۸۰۴۷۵۴      | | |       

 • دانشجو دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم­ پزشکی کاشان سال  ۹۸ – ۹۴ با معدل ۱۷/۹۳ و کسب عنوان دانشجو استعداد درخشان برتر در سال ۱۳۹۴
 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه اصفهان ۹۳- ۸۹ با معدل ۱۷/۶۰
 • دارای مدرک هیپنوتراپی از انجمن هیپنوتیزم آسیا
 • دارای شاخص بین المللی پژوهش H-index با نمره ۴
 • نویسنده و مترجم سه عنوان کتاب در حوزه روانشناسی بالینی
 • مبدع نظریه و رویکرد طرح جوانسازی مغز
 • رواندرمانگر بالینی و ارزیاب انستیتو روانشناسی و مشاوره روانساز
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • تلفن پذیرش جلسات آنلاین ( پیام در واتساپ یا تلگرام ): ۰۹۱۲۸۴۹۰۹۴۴  و یا تماس تلفنی با شماره ۷۷۸۰۴۷۵۴ 
دکتر شیدا شیروانی روانشناس بالینی و هیپنوتراپ

تحصیلات دانشگاهی شیدا شیرانی

 • دانشجو دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه اصفهان ۹۳- ۸۹ با معدل ۶۰/۱۷
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم ­پزشکی کاشان سال  ۹۸ – ۹۴ با معدل ۹۳/۱۷ و کسب عنوان دانشجو استعداد درخشان
 • دارنده مدرک زبان TOFEL IBT با نمره ۱۰۲
 • دارنده مدرک GRE با نمره ۳۳۲
 • دارای شاخص بین المللی پژوهش H-index با نمره ۴

کارگاهها و دوره های آموزشی گذرانده شده

 • شرکت در کارگاه مقدماتی و پیشرفته هیپنوتیزم درمانی بالینی در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به مدت ۱۰۰ ساعت در سال ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

 • کارگاه طرحواره درمانی دکتر ماندانا شعبان به مدت ۴۰ ساعت ۱۳۹۸

 • کارگاه درمان اکت دکتر ایزدی­ خواه به مدت ۱۶ ساعت ۱۳۹۸

 • کارگاه نگارش مقاله ISI در سال ۱۳۹۸

 • کارگاه آموزش روش های تحقیق کمی و کیفی در سال ۱۳۹۷

 • کارگاه آموزش درمان رفتار درمانی دیالکتیک در سال ۱۴۰۲

مقالات علمی دکتر شیدا شیروانی

Comparison of the effects of tDCS and MBSR on Mental fatigue, Quality of life and aggression in Mild Traumatic Brain Injury (BMC psychiatry journal)

Online gambling in Iranian Social media users: prevalence, related variables and psychiatric correlation, (Journal of gambling study)

Predicting the quality of life of patients with mild traumatic brain

injury (Arch Trauma Res)

مقاله تحت عنوان سخنرانی در همایش بین المللی

Psychology and legal Survey of risk factors that contribute to self-harm and suicide under the effects of social media on high school adolescents (in Persian)

مقایسه اثربخشی درمان کاهش استرسمبتنی بر ذهن آگاهی و درمان با تحریک مغزی بر استرس، اضطراب و افسردگی و عملکردهای اجرایی بیماران آسیب مغزی خفیف بیمارستان شهید بهشتی کاشان

مقالات علمی-پژوهشی

Surveying the Correlation between using Social media and educational performance: evaluating the rote of happiness (in Persian)

Assessment of the relation between psychological role effect the family have on the adolescents use of social media

(in Persian)

مقالات سابمیت شده

-۷Comparative Effects of Transcranial Direct Current Stimulation and Reduction of Mindfulness-Based Stress in Mild Traumatic Brain Injury

۸-Navigating the Psychological Consequences in the Lives of Mild Traumatic Brain Injury Patients.

۹-Explaning the causal relation between psychological needs and the sense of coherence with body image: the mediatory role of cognitive emotion regulation

۱۰-The mediating role of self-compassion and experiential avoidance in explaining the causal relationship between psychological needs and sense of coherence with body image

کتاب های دکتر شیروانی ( تالیف و ترجمه )

 • نویسنده کتاب هیپنوتیزم و مدیریت ذهن (انتشارات دانشگاه علوم ­پزشکی مشهد) سال ۱۴۰۰، با نظارت دکتر مهدی فتحی
 • نویسنده کتاب طرحواره درمانی برای سوگ و فقدان( انتشارات آوای نور).۱۴۰۲
 • مترجم کتاب انگیزش در اتحاد درمانی از پرفسور زایگ( مدیر بنیاد میلتون اریکسون آمریکا) با همراهی دکتر مهدی فتحی. انتشارات آوای نور
 • مترجم کتاب تقویت ایگو به همراه دکتر مهدی فتحی( در دست ارزیابی و داوری انتشارات آوای نور).

رویکردهای دکتر شیدا شیروانی

 • هینوتیزم و هیپنوتراپی
 • طرحواره درمانی
 • درمان شناختی رفتاری
 • رفتار درمانی دیالکتیکی
 • ایگو استیت تراپی
 • زوج درمانی