درباره مجموعه دکتر شیرین زاده

تصویر دکتر امیر شیرین زاده

دکتر امیر شیرین زاده، دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران، روانشناس و رواندرمانگر با رویکردهای شناختی رفتاری و مجری دوره‌های گروه درمانی و کلاس‌های آموزشی روانشناسی زمینه فعالیت ایشان در چهار حیطه رواندرمانی فردی، برگزاری گروه درمانی وکلاس‌های آموزشی برای بزرگسالان، آموزش دانشجویان روانشناسی، و همچنین انتشار محتوای علمی و کاربردی در قالب کتاب، ویدیو و مقاله می‌باشد.

  • دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران
  • مدرس دانشگاه و تدریس رویکردهای درمانی به دانشجویان
  • کاشناسی ارشد روانشناسی شخصیت دانشگاه علوم و تحقیقات
  • روانشناس بالینی و رواندرمانگر با رویکردهای شناختی رفتاری
  • مدرس رویکردهای CBT، DBT، ACT، MCT، ST، 
  • مجری دوره‌های گروه درمانی و کلاس‌های آموزشی روانشناسی
  • رواندرمانگر فردی و زوج درمانگر در حیطه بزرگسالان
  • مدرس دوره های روانشناسی برای دانشجویان روانشناسی و مشاوره

اهداف مرکز مشاوره دکتر شیرین ‌زاده

در گذشته ازدواج برای هر فردی یک اجبار قلمداد می شد. اما امروزه ازدواج به دلیل تغییر الگو جامعه و پیچیدگی روابط انسانی، یک انتخاب قلمداد می شود. انتخابی که برای درست بودن آن باید نکات ضروری زیادی را بدانیم. همچنین برای داشتن یک ازدواج سالم فرآیند مشخصی طی می شود. افراد لازم است خودشنان را بشناسند، تعاریف و باورهای خود را در خصوص ازدواج و رابطه عاطفی بررسی کنند و در صورت داشتن شرایط و آگاهی لازم، و پس از یادگیری نکات ضروری در خصوص ازدواج، اقدام به یک رابطه پایدار و قانومند نمایند.
کتاب ازدواج سالم ، انتخاب موفق، راهنمای چگونگی انتخاب یک فرد مناسب برای رابطه عاطفی و ازدواج است. ما معتقدیم اولین رکن یک ازدواج موفق، انتخاب فردی سالم است. منظورمان از فرد سالم، شخصی است که از نظر رفتاری و شخصیتی سالم باشد. اینکه چگونه می توانیم فرد سالم را از میان گزینه های ناسالم تشخیص دهیم، در فصول چهارم و پنجم، به تفصیل این موضوع توضیح داده شده است. همچنین برای داشتن یک ازدواج موفق، نیازمند مهارتهای ضروری برای ازدواج می باشیم. در فصل دوم و در دوازده بخش، به این موضوع پرداخته ایم. در فصل سوم کتاب ازدواج سالم، به موضوع دلایل اشتباه در ازدواج می پردازیم. دلایلی که افراد بدون آگاهی به خاطر آنها ازدواج می کنند.