تمامی تست های روانشناسی، تنها در کنار ارزیابی تشخیصی حضوری یا آنلاین اعتبار دارد.

سوالات را با پاسخ به وضعیت یک ماه اخیر خود پاسخ دهید.

این تست مخصوص افراد 13 سال به بالا می باشد.

تعداد سوالات: بیست و یک مورد است.

تست افسردگی بک ، یکی از پرکاربردترین تست های روانشناسی جهت تشخیص افسردگی درجهان است. این تست از نوع لیکرتی چهار واحدی است و بسیاری از متخصصان روان، از آن برای تشخیص مشکلات مراجعانشان استفاده می کنند.

در نظر داشته باشید که هیچ تست روانشناسی، بدون ارزیابی دقیق ( حضوری یا آنلاین ) متخصص، اعتبار نداشته و نمی تواند مورد تایید قطعی قرار بگیرد. اما به هر حال، تست افسردگی بک تشخیص نسبی در خصوص خلق و وضعیت روانی شما می دهد.

[WpProQuiz 2]